Wszystkie produkty
office@wieland.com.pl Szybkie wyceny: Marta 500-386-364 wyceny@wieland.com.pl Marek 570-206-656 oferty@wieland.com.pl tel./fax 61 639 50 60
Trwa wczytywanie produktów
 

Projekty unijne

 
WLD Drukarnia Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt pn.: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa WIELAND poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań" w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

1. Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa WIELAND poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

2. Numer projektu: RPWP.01.05.02-30-0346/15

3. Cele projektu: Głównym celem niniejszego projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy WLD DRUKARNIA poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wprowadzające na polski rynek innowacyjną technologię poprzez „Zakup innowacyjnego systemu do zadruku bezpośredniego materiałów tekstylnych", dzięki wprowadzeniu 6 całkiem nowych usług oraz 1 znacznie udoskonalonej technologicznie.

4. Planowane efekty: Długotrwała poprawa konkurencyjności firmy WLD DRUKARNIA poprzez wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego.

5. Wartość projektu: 1 170 960,00 zł

6. Wkład Funduszy Europejskich: 428 400,00 zł

 


 

 Zapytanie ofertowe 1/01/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 16.01.2017r. na Dostawę nowego i nieużywanego urządzenia – innowacyjnego systemu do zadruku bezpośredniego materiałów tekstylnych – 1 szt.


W związku z realizacją projektu nr RPWP.01.05.02-30-0346/15, tytuł: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa WIELAND poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań" w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma WLD DRUKARNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia – innowacyjnego systemu do zadruku bezpośredniego materiałów tekstylnych – 1 szt.


Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 1/01/2017/WRPO 1.5.2_2015


Termin składania ofert: 02.02.2017r. do godz. 15:00

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1/01/2017/WRPO 1.5.2_2015

Załączniki do zapytania ofertowego 1/01/2017/WRPO 1.5.2_2015 w formie edytowalnej

 

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr 1/01/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 16.01.2017 roku do pobrania TUTAJ.

 

 


 

Zapytanie ofertowe 2/01/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 16.01.2017r. na Dostawę nowego i nieużywanego urządzenia do obszywania tkanin – 1 szt.

W związku z realizacją projektu nr RPWP.01.05.02-30-0346/15, tytuł: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa WIELAND poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań" w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma WLD DRUKARNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa nowego i nieużywanego urządzenia do obszywania tkanin – 1 szt.


Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 2/01/2017/WRPO 1.5.2_2015


Termin składania ofert: 02.02.2017r. do godz. 15:00

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe 2/01/2017/WRPO 1.5.2_2015

Załączniki do zapytania ofertowego 2/01/2017/WRPO 1.5.2_2015 w formie edytowalnej

 

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr 2/01/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 16.01.2017 roku do pobrania TUTAJ.

 

 

 

 


 

Zapytanie ofertowe 3/01/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 16.01.2017r. na Dostawę licencji na system sprzedaży online nowych innowacyjnych usług – 1 szt.

Treść:

W związku z realizacją projektu nr RPWP.01.05.02-30-0346/15, tytuł: „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa WIELAND poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań" w ramach działania WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, firma WLD DRUKARNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa zwraca się z prośbą o złożenie oferty na następujący przedmiot zamówienia: Dostawa licencji na system sprzedaży online nowych innowacyjnych usług – 1 szt.


Szczegóły zapytania oraz specyfikacja zamieszczone zostały w załączonym pliku - Zapytanie ofertowe 3/01/2017/WRPO 1.5.2_2015


Termin składania ofert: 02.02.2017r. do godz. 15:00

Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim wraz z wszystkimi wymienionymi załącznikami. Nie dopuszcza się złożenia oferty w wersji elektronicznej.


Załączniki:

Zapytanie ofertowe 3/01/2017/WRPO 1.5.2_2015

Załączniki do zapytania ofertowego 3/01/2017/WRPO 1.5.2_2015 w formie edytowalnej

 

 

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr 3/01/2017/WRPO 1.5.2_2015 z dn. 16.01.2017 roku do pobrania TUTAJ.